Пътят към щастието

25 OKTOBER TO 3 NOVEMBER AGRIGENTO – ITALY Какво ни прави щастливи? Какво точно е щастие? Кои са факторите, които намаляват нивото на щастие? Кои са факторите, които увеличават нивото ни на щастие и какъв е пътят към постигането им? „Пътят към щастието“ е 8 – дневен младежки обмен, финансиран по програма Еразъм +, в …

ИТТИ в проучване на затрудненията и потребностите, които възникват пред младите предприемачи, като част от проекта по програма Еразъм + „GET YES 2“

                 Институтът за Технологичен Трансфер и Иновации /ИТТИ/, гр. Пловдив е част от консорциума по проекта по програма  Еразъм + –  „GET YES 2” , който се изпълнява от България, Северна Македония, Турция, Венецуела, Уганда и Филипини.    Нашата визия е възпитаване на предприемачески усет и начин на мислене у младите хора с успешни идеи за стартиране …

Horizon Europe Draft Work Programmes 2021-2027

The European Commission is planning to publish the final Work Programmes (WPs) by April 2021. Here you will get all draft documents which will give researchers detailed clues to what kind of projects will be funded in the €95.5B programme Below are the WPs thematic areas for which you can Horizon Europe Draft Work Programmes 2021-2027: https://www.tiko-pro.eu/news-details/horizon-europe-draft-work-programmes-2021-2017