Цел на проекта:

Основната цел на проекта DigiRUR е да насърчи здравословна екосистема за развитие на младежкото предприемачество в селските райони чрез ангажиране на заинтересовани страни (местни власти, институции за ПОО и младежки или професионални асоциации) в насърчаване на синергии за предприемачеството и да предостави пълен обучителен пакет от теоретични и практически знания, нужните умения и мотивация, необходими на младите хора, за да започнат бизнес в селските райони.

Продължителност:
01. 11. 2021 – 01. 11. 2023

Уебсайт:

Номер на проекта:
2021 – 1 – BG01 – KA220 – YOU – 000029589

Финансираща програма:
Erasmus+

Материали по проекта

Новини