Цел на проекта:
Основната цел на проектното предложение е сътрудничество и интензивен обмен на добри практики в процеса на управление на отпадъците. Проучване и анализ на политиките, провеждани от общинските управи в областта на сметосъбирането и преработката на отпадъци като основа за постигане на целите на зелената икономика.

Продължителност:
01.03.2023-01.03.2025

Стойност на проекта:

Номер на проекта:
101089457 — SSSGAUE — CERV-2022-CITIZENS-TOWN

Финансираща програма:
ГРПЦ, Мрежа от градове

Сайт на проекта:
https://cerveurope.wixsite.com/swai/home

Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100090721521837

Материали по проекта (Резултати от проекта):
Първа международна среща, Гарб, Малта

Втора международна среща, Познан, Полша
Трета международна среща, Белослав, България
Четвърта международна среща, Галаци, Гърция
Пета международна среща, Иксел, Белгия
Шеста международна среща, Пловдив, България