Цел на проекта:
Проектът САПФИР – STEM образователна платформа цели да се мотивират младите хора да изучават STEM предмети и да повишават постиженията си в тези области; да даде възможност на креативните и предприемчиви ученици чрез създаване на вдъхновяващи работни пространства. Освен това насърчава сътрудничеството между образователните институции и бизнеса и разработва иновативни учебни програми и образователни методи.

Продължителност:
01.10.2020 – 31.03.2022/31.05.2022

Уебсайт:
https://sites.google.com/omg-bg.com/stem/

Номер на проекта:
2020-1-BG01-KA201-079265

Финансираща програма:
Erasmus+

Материали по проекта

Новини