Представители на екипа по проект САПФИР – STEM образователна платформа, който се изпълнява [...]