Published On: април 11th, 2022Categories: Новини

Представители на екипа по проект САПФИР – STEM образователна платформа, който се изпълнява с финансовата подкрепа на програма “Еразъм+” на Европейска комисия, взеха участие в 2-та Национална конференция „ SMART STEM ОБРАЗОВАНИЕ И ИНОВАЦИИ“, която се проведе онлайн в периода 8-10 Април 2022. В своята презентация те представиха интелектуални продукти за насърчаването и развиването на СТЕМ образованието-Ръководство и Образователната платформа по STEM, които са разработени по проекта SAPPHIRE.

***

Този проект се изпълнява с финансовата подкрепа на програма “Еразъм+” на Европейска комисия. Тази публикация отразява единствено възгледите на партньорите, но не и на Европейската комисията, която не носи отговорност за съдържащата се информацията и нейното използване.

Share This Story, Choose Your Platform!