На 24. 03. 2021 се проведе онлайн партньорска среща на екипа по проект [...]