Published On: март 25th, 2022Categories: Новини

На 24. 03. 2021 се проведе онлайн партньорска среща на екипа по проект „STEM Education Platform“. Партньорите обсъдиха развитието на работата по двата интелектуални продукта: ръководството за STEM образование и онлайн платформата и времевия график за тяхното изпълнение. Дискутираха се и предстоящите срещи по пилотното тестване на тези продукти, както и сроковете за тяхната организация и провеждане. Обърна се внимание и на дейностите по разпространение и публичност на проекта.

***

Този проект се изпълнява с финансовата подкрепа на програма “Еразъм+” на Европейска комисия. Тази публикация отразява единствено възгледите на партньорите, но не и на Европейската комисията, която не носи отговорност за съдържащата се информацията и нейното използване.

Share This Story, Choose Your Platform!