(00359) 895495 791
gkolaksazov@gmail.com

Институт за технологичен трансфер и иновации

Връзката на иновациите с бизнеса

Кои сме ние?

Институтът за Технологичен Трансфер и Иновации (ИТТИ) работи за изграждането и развиването на националната иновационна система, разпространението на ново знание, стимулирането на технологичното предприемачество, трансфера на знания и технологии и пазарната реализация на създаваните иновативни продукти. Дейността на Института служи като механизъм за развиване и финансиране на научно-изследователски, научно-приложни и развойни дейности. Критичен фокус в работата на Института е развиването на сътрудничество между бизнеса и научната общност.

Услуги

Какво предлагаме?

Посредничество при трансфер на технологии, финансиране, управление на проекти …

ОЩЕ УСЛУГИ

Ползи

Ползите от съвместната работа с нас!

Kонтакти и потенциални партньори, nезависимо мнение, практическа реализация, цялостно структуриране …

ОЩЕ ПОЛЗИ

ИТТИ

Нашият екип работи за намиране на работещи решения и реално приложение на иновативни идеи в бизнеса.

Екип

Ганчо Колаксъзов

CEO

тел: (00359) 895495 791
gkolaksazov@gmail.com

Абонирайте се за нашия бюлетин!