Project Description

STEMEducation Platform – Erasmus 2020-1-BG01-KA201-079265
ПРАВО НА УЧАСТИЕ: Ученици от V до ХІІ клас на МГ „Акад. Кирил Попов“, гр. Пловдив. Участието в конкурса е индивидуално.

Графичният знак (лого) не трябва да се препокрива с националната програма STEM и да не включва текст. Да обхваща областите от STEM: природни науки (биология, физика, химия), математика, информатика, компютърни науки, компютърна графика.

КОНКУРС-ЗА-СЪЗДАВАНЕ-НА-ГРАФИЧЕН-ЗНАК-ЛОГО-1