SwaI-WP1.4 Транснационална дейност 4 Зелени и/или биоразградими битови отпадъци

Членове на екипа на Института за технологичен трансфер и иновации (ИТТИ) заедно с [...]