Обществен съвет по проекта „Повишаване на гражданското участие за формиране на публични политики за създаване на благоприятна бизнес среда“

По проект учредиха Обществен съвет за развитие на бизнеса към ОА-Пловдив На 11.07.2023г. [...]