СРЕЩА НА ЕКИПА ПО ПРОЕКТ DiGiTEACH

Председателят на УС на Института за технологичен трансфер и иновации – Пловдив Ганчо [...]