Цел на проекта:

Проектът ADA има за цел да смекчи разликата между половете в предприемачеството, особено това, което е ориентирано или активирано от цифрови/дигиталните технологии (ДТ) и да насърчава нови и иновативни предприемачески идеи, използващи ДТ, чрез повишаване на квалификацията и/или преквалификация на текущо заети и/или жени, желаещи да стартират собствен бизнес, които се нуждаят от подобряване на съответните набори от умения, необходими за изпълнение на тяхната предприемаческа визия.

Продължителност:
01.11.2021- 30.04.2024

Уебсайт:
https://www.ada-project.eu/

Номер на проекта:
2021-1-DE02-KA220-ADU-000028458

Финансираща програма:
Erasmus+

Материали по проекта

Новини