ИТТИ получи благодарствено удостоверение от екипа на Общинско предприятие „Младежки център Пловдив“ за участието в международния младежки фестивал „Действай и Въздействай“.