Published On: юни 18th, 2022Categories: Новини

Като част от изпълнението на дейностите по проект САПФИР – STEM образователна платформа, екипът на ИТТИ проведе среща- семинар за пилотна/предварителна оценка на разработените материали. Участниците изказаха/изразиха своите коментари, мнения и препоръките, които ще бъдат използвани за изготвянето на необходимите корекции и допълнения на предложените продукти.

💡Проектът Сапфир цели насърчаване на иновативни подходи за учене, образователно предприемачество и за стимулиране на образователни иновации чрез изграждане на единно европейско образователно пространство- платформата STEM-Knowledge.

***

Този проект се изпълнява с финансовата подкрепа на програма “Еразъм+” на Европейска комисия. Тази публикация отразява единствено възгледите на партньорите, но не и на Европейската комисията, която не носи отговорност за съдържащата се информацията и нейното използване.

Share This Story, Choose Your Platform!