Published On: май 17th, 2022Categories: Новини

– На 16. 05. 2022 се проведе онлайн партньорска среща на екипа по проект „STEM Education Platform“. Партньорите обсъдиха детайли по организацията на финалната конференция по проекта и срещата на екипа, която ще се проведе на 29 и 30. 06. 2022 година в град Пловдив. Всеки един от тях сподели информация за подготовката на предстоящите срещи по пилотното тестване на тези продукти, както и сроковете за тяхното провеждане. Обърна се внимание и на дейностите по разпространение и публичност на проекта.

***

Този проект се изпълнява с финансовата подкрепа на програма “Еразъм+” на Европейска комисия. Тази публикация отразява единствено възгледите на партньорите, но не и на Европейската комисията, която не носи отговорност за съдържащата се информацията и нейното използване.

Share This Story, Choose Your Platform!