Published On: май 5th, 2022Categories: Новини

-На 04.05.2022г. представител на ИТТИ взе участие в Международен младежки фестивал/International Youth Festival „Действай и въздействай“, който се проведе в Общинско предприятие „Младежки център Пловдив“. Беше проведена образователна сесия на тема: „Младежко предприемачество, дигитални умения, STEM, иновативни методи в образованието, устойчиво развитие и опазване на природата“.

По време на срещата, участниците бяха запознати с проекта STEM Educational Platform и разработените по него продукти (ръководство и платформа). Участниците получиха разяснение как могат да ги използват.

Share This Story, Choose Your Platform!