- На 29. 12. 2021 се проведе онлайн партньорска среща на екипа по [...]