Published On: ноември 10th, 2021Categories: Новини

– В периода 05-07. 11. 2021 в град Атина, Гърция се проведе партньорска среща на екипа по проект „STEM Education Platform“.  Тя се домакинстваше от местния партньор по проекта- CREATIVE THINKING DEVELOPMENT.

💡Партньорите обсъдиха развитието на проекта, текущите задачи и дейности, очакваните резултати и времевия график, както и информация относно управленските и финансови въпроси.

Проектът САПФИР – STEM образователна платформа цели да се мотивират младите хора да изучават STEM предмети и да повишават постиженията си в тези области.  Като част от проекта ще бъде разработено Ръководство по STEM и онлайн образователна платформа.

***

Този проект се изпълнява с финансовата подкрепа на програма “Еразъм+” на Европейска комисия. Тази публикация отразява единствено възгледите на партньорите, но не и на Европейската комисията, която не носи отговорност за съдържащата се информацията и нейното използване.

Share This Story, Choose Your Platform!