На 14. 09. 2021 се проведе онлайн партньорска среща на екипа по проект [...]