Published On: август 27th, 2021Categories: Новини

Като част от изпълнението на проекта САПФИР- „STEM Education Platform“, в който ИТТИ е партньор, бе изработен втори брой на информационния бюлетин. Той е на английски език като всеки от партньорите подготви превод на своя език. Съдържа основната информация за хода на изпълнението на проекта, за втората среща на екипа, проведена в Атина, както и друга интересна информация.

***

Този проект се изпълнява с финансовата подкрепа на програма “Еразъм+” на Европейска комисия. Тази публикация отразява единствено възгледите на партньорите, но не и на Европейската комисията, която не носи отговорност за съдържащата се информацията и нейното използване.

Share This Story, Choose Your Platform!