Published On: април 28th, 2021Categories: Новини

На 28. 04. 2021 се проведе онлайн партньорска среща на екипа по проект „STEM Education Platform“. Партньорите обсъдиха развитието на проекта, текущите задачи, предстоящите дейности и времевия график, както и ангажиментите на всеки участник в консорциума по управленските и финансови въпроси.

***

Този проект се изпълнява с финансовата подкрепа на програма “Еразъм+” на Европейска комисия. Тази публикация отразява единствено възгледите на партньорите, но не и на Европейската комисията, която не носи отговорност за съдържащата се информацията и нейното използване.

Share This Story, Choose Your Platform!