Published On: април 12th, 2021Categories: Новини

Представители на екипа по проект САПФИР – STEM образователна платформа, който се изпълнява с финансовата подкрепа на програма “Еразъм+” на Европейска комисия, взеха участие в 1-та Национална конференция „STEM Образование и иновации“, която се проведе онлайн в периода 9-11 Април 2021. В своята презентация те представиха основните цели, дейностите на проекта, както и интелектуалните продукти, които предстоят да се разработят.

***

Този проект се изпълнява с финансовата подкрепа на програма “Еразъм+” на Европейска комисия. Тази публикация отразява единствено възгледите на партньорите, но не и на Европейската комисията, която не носи отговорност за съдържащата се информацията и нейното използване.

Share This Story, Choose Your Platform!