Published On: март 5th, 2021Categories: Новини

Партньорите по проект „STEM Education Platform“ проведоха изследване и описание на STEM образованието във всяка страна партньор: България, Република Северна Македония, Литва, Кипър, Португалия, Италия и Гърция.

Събраните данни бяха ползвани за определянето на базата- текущото състояние във всяка страна, както и посоката на развитие на образователната платформа STEM, залегнала в изпълнението на проекта. То включва и кратък преглед на STEM образованието във всяка страна, придружен от описание на внедрени STEM практики на национално ниво. За теренното проучване беше разпространена онлайн анкета, насочена към STEM учители, обучители и експерти. На тази база те направиха своите констатации и заключения. В последствие те бяха обобщени и обединени в единен доклад.

***

Този проект се изпълнява с финансовата подкрепа на програма “Еразъм+” на Европейска комисия. Тази публикация отразява единствено възгледите на партньорите, но не и на Европейската комисията, която не носи отговорност за съдържащата се информацията и нейното използване.

Share This Story, Choose Your Platform!