Published On: февруари 26th, 2021Categories: Новини

На 25. 02. 2021 се проведе онлайн партньорска среща на екипа по проект „STEM Education Platform“. Партньорите обсъдиха развитието на проекта, текущите задачи и дейности, очакваните резултати и времевия график, както и информация относно управленските и финансови въпроси. Освен това, бяха съобщени резултатите от анкетата за избор на лого на проекта.

***

Този проект се изпълнява с финансовата подкрепа на програма “Еразъм+” на Европейска комисия. Тази публикация отразява единствено възгледите на партньорите, но не и на Европейската комисията, която не носи отговорност за съдържащата се информацията и нейното използване.

Share This Story, Choose Your Platform!