Published On: ноември 27th, 2020Categories: Новини

МГ акад. „Кирил Попов“ подписа договор за финансова подкрепа (2020-1-BG01-KA201-079265) по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2: Стратегически партньорства с Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) и ще стартира проект „STEM Education Platform“, в който ИТТИ участва като партньор.

Проектът е на стойност 211 995.00 евро и следва да бъде изпълнен за 18 месеца между 01.10.2020 г. и 31.03.2022 г.

Share This Story, Choose Your Platform!