Услуги

Услугите, които предлагаме, попадат в следните категории:

 • Посредничество при трансфер на технологии;
 • Оказване на услуги (финансови, стратегически, юридически и т.н.) при търсенето и намирането на технологии, ноу-хау, интелектуална собственост IP (intellectual property), патенти и полезни модели;
 • Финансиране или посредничество при финансирането на нови, стартиращи компании;
 • Съдействие при развитие на нови екипи и компании – управленски мениджмънт;
 • Участие в подготовка и управление на проекти, програми, анализи и стратегии – европейски и други – свързани с иновации;
 • Оказване на други услуги и извършване на дейности свързани с иновациите;
 • Създаване и поддържане на информационна база данни от иновации.

Ползите от съвместната работа с нас:

 • Мрежа от контакти и потенциални партньори;
 • Независимо мнение и обратна връзка за потенциала на Вашата иновация;
 • Възможност за практическа реализация;
 • Принос при управление на Вашите иновации или старт-ъп компании;
 • Цялостно структуриране на Вашата иновативна организация;
 • Трансфер на знание и бизнес опит;
 • Създаване на потенциал за успех;
 • Изграждане на организации от световен тип.