Стартира работата на новия съвет по иновации🚀🚀🚀

🚩🚩🚩ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ‼️❗ Стартира работата на новия съвет по иновации🚀🚀🚀 Вярно ли⁉️ Кога❓ Първият кръг на конкурсите за финансиране ще бъде публикуван на 18 март от Европейската Комисия🏁🏁🏁 Европейският съвет за иновации (EIC) е ключова новост на Horizon Europe и представлява най-амбициозната иновационна инициатива, предприета от Европа, с бюджет от 10 милиарда евро за периода 2021-2027. …

Technology and Innovation Report 2021

https://unctad.org/webflyer/technology-and-innovation-report-2021 https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6770951320720433152

EUROPEAN RESEARCH COUNCIL KICKS OFF HORIZON EUROPE

https://erc.europa.eu/news/erc-kicks-off-horizon-europe

ИТТИ в LinkedIn

   Институтът за технологичен трансфер и иновации отбеляза своето присъствие в бизнес социалната мрежа LinkedIn – https://lnkd.in/dk9q2ny Ще се радвам да ни последвате и там, а ние ще се постараем да информираме, съветваме и да бъдем полезни.

ИТТИ в проучване на затрудненията и потребностите, които възникват пред младите предприемачи, като част от проекта по програма Еразъм + „GET YES 2“

                 Институтът за Технологичен Трансфер и Иновации /ИТТИ/, гр. Пловдив е част от консорциума по проекта по програма  Еразъм + –  „GET YES 2” , който се изпълнява от България, Северна Македония, Турция, Венецуела, Уганда и Филипини.    Нашата визия е възпитаване на предприемачески усет и начин на мислене у младите хора с успешни идеи за стартиране …

Horizon Europe Draft Work Programmes 2021-2027

The European Commission is planning to publish the final Work Programmes (WPs) by April 2021. Here you will get all draft documents which will give researchers detailed clues to what kind of projects will be funded in the €95.5B programme Below are the WPs thematic areas for which you can Horizon Europe Draft Work Programmes 2021-2027: https://www.tiko-pro.eu/news-details/horizon-europe-draft-work-programmes-2021-2017

GET YES 2 – Global Exchange and Training for Youth Employment Service 2

    Проектът GET YES 2 е съссрок 24 месеца и се изпълнява в партньорстов от 6 държави – Северна Македония,България, Венецуела, Турция, Филипините и Уганда.    Институтът за Технологичен Трансфер и Иновацииот  българсаката страна ще насърчавасътрудничеството , обмена и надграждането на добрите практики между участницитев реализирането му, за да създаде благоприятна почва за формиране …

GET YES 2 и Институтът за Технологичен Трансфер и Иновации в отговор на обществената нужда от предприемаческа екосистема, която ще даде възможност на младите стартиращи предприемачи да реализират своите бизнес идеи

  На 8 февруари се състоя поредната среща на консорциума за проекта GET YES 2, състоящ се от 6 държави участници – Северна Македония, България, Венецуела,Уганда, Турция и Филипините , част от който е и Институтът за Технологичен Трансфер и Иновации.  Обучители и техните ментори определиха своитецели и стратегии при  провеждане напредстоящото проучване на уменията …

Бързо ръководство за бенефициенти!

Каква е разликата между Communication, Dissemination and Exploitation?