Published On: март 29th, 2024Categories: Новини

В рамките на проект “ DIGIRUR- STAY RURAL AND SUCCESSFUL IN DIGITAL ERA”, финансиран по програма Еразъм+, беше разработена платформа за онлайн обучение, предназначена за самообучение, съдържаща 5 онлайн курса:

– Модул 1 – Мрежата на вашите услуги: Въведение в уеб дизайна, как да създадете проста уеб страница, използване на социални медии за популяризиране на бизнеса

– Модул 2 – Електронна търговия: електронни магазини, големи платформи за електронна търговия и как да популяризирате вашите продукти/услуги, персонализирани/тематични/местни платформи за електронна търговия

– Модул 3 – Дигитален маркетинг и международни клиенти

– Модул 4 – Маркетинг и мениджмънт принципи

– Модул 5 – База данни: Извличане на данни, събиране на данни и анализи за целеви пазар

Курсовете са предназначени за млади хора, искащи да стартират собствен онлайн бизнес в селските райони.

Достъпът до платформата е напълно безплатен, а курсовете са достъпни и на български език. При завършване на курсовете, всеки младеж получава сертификат за завършено обучение, издаден от партньорския консорциум.

Платформата може да бъде намерена на адрес https://elearning.digirur.eu/

Ако искате да научите повече подробности за целите на проекта, изпълнените дейности и постигнатите резултати, можете да посетите неговия уебсайт: https://digirur.eu/

Останете на село и бъдете успешни в дигиталната ера!

Share This Story, Choose Your Platform!