Цел на проекта:
Проектът SSSGAUE има за цел да обедини представители на местни власти и неправителствени организации с цел постигане на приоритетните цели за преминаване към по-зелено и по-устойчиво ландшафтно градско развитие чрез редица дейности, насочени към специфични целеви групи, а именно обединяване на младежи от неправителствени организации, активни по въпросите на околната среда и местни общински служители.

Продължителност:
01.03.2023-01.03.2025

Стойност на проекта:

Номер на проекта:
101089457 — SSSGAUE — CERV-2022-CITIZENS-TOWN

Финансираща програма:
ГРПЦ, Мрежа от градове

Сайт на проекта:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100090229696572