Published On: февруари 2nd, 2024Categories: Новини

На 30.01.2024 г. представители на ИТТИ взеха участие във финалната конференция по проект DiGiRUR- „Stay rural and successful in digital era“( 2021–1–BG01–KA220–YOU–000029589). На нея бяха представени и обсъдени образователните материали и ресурси, разработени като част от проектните дейности, както и практическите знания, които те предоставят на младите хора за започване на собствен бизнес в селските райони. В допълнение, бяха направени разяснение как могат да бъдат ползвани. Основна част от презентацията бе насочена към образователната платформа https://elearning.digirur.eu/р разработена по проекта и всички безплатни материали, които са достъпни на нея. Бяха демонстрирани нейните възможности и функционалности, както и мотивационните клипове, насърчаващи предприемачеството в селските райони. Участниците бяха запознати и с наръчника за стартиране на бизнес, също разработен по проекта!

***

Този проект се изпълнява с финансовата подкрепа на програма “Еразъм+” на Европейска комисия. Тази публикация отразява единствено възгледите на партньорите, но не и на Европейската комисията, която не носи отговорност за съдържащата се информацията и нейното използване.

Share This Story, Choose Your Platform!