Published On: януари 23rd, 2024Categories: Новини

В рамките на проект “ DIGIRUR- STAY RURAL AND SUCCESSFUL IN DIGITAL ERA”, финансиран по програма Еразъм+, беше организирана среща с кмета на община Садово г-н Димитър Здравков. Общината е ключов партньор по проекта и подпомага всички дейности по популяризиране на неговите цели, разработените образователни материали и платформата за обучение на млади предприемачи. С негова подкрепа бе организирано и информационно събитие в общината. На срещата бяха обсъдени предизвикателствата пред младите предприемачи в селските райони, переспективите за развитието на младежите, предодвратяването на изтичането на мозъци, както и партньорствата като проекта DigiRUR, които могат да се осъществяват за целенасочена работа. Кметът на общината заяви още веднъж своята подкрепа и готовност за съвместна работа.

Ако искате да научите повече подробности за целите на проекта, изпълнените дейности и постигнатите резултати, можете да посетите неговия уебсайт: https://digirur.eu/

Останете на село и бъдете успешни в дигиталната ера!

Share This Story, Choose Your Platform!