Published On: януари 22nd, 2024Categories: Новини

Екипът на Института за технологичен трансфер и иновации, Пловдив, заедно с техните колеги от МИГ- Панагюрище, Стрелча, Лесичево, организираха и проведоха две информационни събития пред ученици от 11 и 12 клас от Професионална стопанска гимназия гр. Садово и Средно училище „Асен Златаров“ – гр. Първомай. По време на срещата участниците бяха запознати с проекта „DigiRUR“, насочен към създаването на здравословна екосистема за растеж на младежкото предприемачество в селските райони. Също така бяха представени образователните материали и ресурси, които бяха разработени по проекта и практическите знания, които те предоставят на младите хора за започване на собствен бизнес в селските райони.  Участниците получиха разяснение как могат да ги използват.

Учениците бяха заинтригувани от възможностите, които им дава платформата https://elearning.digirur.eu/ и всички безплатни материали, които могат да ползват в нея. Споделени с тях бяха и мотивационните клипове, насърчаващи предприемачеството в селските райони! Допълнително ще им бъде изпратен и наръчника за стартиране на бизнес, разработен по проекта! В срещата се включиха общо над 60 ученици!

***

Този проект се изпълнява с финансовата подкрепа на програма “Еразъм+” на Европейска комисия. Тази публикация отразява единствено възгледите на партньорите, но не и на Европейската комисията, която не носи отговорност за съдържащата се информацията и нейното използване.

Share This Story, Choose Your Platform!