Published On: януари 16th, 2024Categories: Новини

На 09 и 10.01.2024 в град Панагюрище, България се проведе последната среща по проект “Stay rural and successful in the digital era-DiGiRur“, в която взеха участие представители на всички партньори. Тя се домакинстваше от МИГ- Панагюрище, Стрелча, Лесичево.  На нея се обсъди развитието на проекта, текущите задачи и дейности, очакваните резултати и времевия график, както и информация относно управленските и финансови въпроси. Всеки партньор направи кратко представяне на своята текуща дейност, на проведените местни събития като бяха очертани основните предизвикателства, изводи и заключения и бяха очертани последващите действия.

***

Този проект се изпълнява с финансовата подкрепа на програма “Еразъм+” на Европейска комисия. Тази публикация отразява единствено възгледите на партньорите, но не и на Европейската комисията, която не носи отговорност за съдържащата се информацията и нейното използване.

 

Share This Story, Choose Your Platform!