Published On: ноември 1st, 2023Categories: Новини

ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА ЗА ПОВИШАВАНЕ ДИГИТАЛНИТЕ УМЕНИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ DiGiTEACH

Приключи изпълнението на проекта DiGiTEACH (2021-1-BG01-KA220-SCH-000029974)-Teachers go digital. Digital skills, technologies and pedagogies for teaching and learning in schools, по който Институтът за технологичен трансфер и иновации е партньор. Водеща организация е Математическата гимназия „Акад. Кирил Попов“, гр. Пловдив, а останалите партньори са седем организации от Гърция, Малта, Унгария, Италия, Португалия, Испания и Кипър. Проектът, чиято продължителност е две години, е финансиран от програма „Еразъм+“, Ключова дейност KA220 „Партньорства за сътрудничество“.

Основната цел на DIGITEACH е да внедри дигитални инструменти и методи за предоставяне на качествено и приобщаващо образование със специален фокус върху ученици със специални образователни потребности и да подкрепи учителите при провеждането на онлайн часове чрез използване на отворени, технологични и иновативни образователни ресурси.

По проекта са разработени отворени образователни ресурси, имащи за цел да подпомогнат учителите в използването на възможностите на цифровите инструменти за преподаване и учене. Те са структурирани в пет раздела и петнадесет видеоклипа. Създадена е и уеб базирана платформа (https://training.digi-teach.eu/), където учителите могат да се включат в безплатни курсове и да придобият дигитални педагогически компетенции, осигуряващи висококачествено приобщаващо образование. Курсът се предлага на няколко езика – английски, български, гръцки, унгарски, италиански, португалски и испански. Регистрирайки се в приложението, преподавателите ще имат възможността да участват в групи по специални интереси и по този начин да контактуват по специфични теми със свои колеги от други  държави. Идеята е да се създаде виртуална практическа общност на ЕС на учители и обучители.

Допълнителна информация за изпълнението на проекта може да бъде намерена на неговия уебсайт – https://www.digi-teach.eu/.

Share This Story, Choose Your Platform!