Published On: ноември 1st, 2023Categories: Новини

Петият информационен бюлетин по проекта , DiGiTEACH (2021-1-BG01-KA220-SCH-000029974)-Teachers go digital. Digital skills, technologies and pedagogies for teaching and learning in schools, по който Институтът за технологичен трансфер и иновации е партньор, финансиран от програма „Еразъм+“, Ключова дейност KA220 „Партньорства за сътрудничество“, е достъпен за всички заинтересовани лица. Той е многоезичен и в него има цялостна информация за реализираните проектни резултати. В допълнение може да намерите линкове за връзка към сайта на проекта и към образователната платформа, разработена от партньорите.

Образователна платформа: https://training.digi-teach.eu/

Сайт на проекта: https://www.digi-teach.eu/

 

DIGITEACH bulletin 5

 

Share This Story, Choose Your Platform!