Published On: май 4th, 2023Categories: Новини

Председателят на УС на Института за технологичен трансфер и иновации –
Пловдив Ганчо Колаксъзов се включи в среща по проекта 2021-1-BG01-KA220-SCH-
000029974 „Учителите се дигитализират. Дигитални умения, технологии и педагогики за
преподаване и учене в училищата“ – DiGiTEACH по програма „Еразъм+“. Тя се проведе на
20 и 21 април тази година в гр. Порто, Португалия.
По проекта работят девет организации. Водеща е МГ-Пловдив, а партньори са
Институтът за технологичен трансфер и иновации – Пловдив, гръцката неправителствена
организация Crestive Thinking Development, Сдружение „Европейски институт за социално
развитие“ – Италия, Фондация Genista Research от Малта, Унгарският университет Obudai
Egyetem, Virtual Campus LDA – Португалия, Фондация Plan International Espana – Испания,
и Изследователски център Research and Development in Educational Technology LTD-
CARDET – Кипър.
По време на срещата, домакин на която бе Virtual Campus LDA – Португалия,
партньорите по проекта обсъдиха напредъка в работата по него, постигнатите резултати до
момента, комуникацията и управлението. Бяха начертани следващите стъпки в неговото
изпълнение. Участниците в събитието дискутираха дейностите, заложени в проекта. Бе
направен и разбор на предстоящите задачи за всеки един от партньорите.
Проектът DIGITEACH има за цел да внедри дигитални инструменти и методи за
предоставяне на качествено и приобщаващо образование и да подкрепи учителите при
провеждането на онлайн часове чрез използване на отворени, технологични и иновативни
образователни ресурси. Дейностите по проекта са организирани в три направления –
сравнителен доклад за влиянието на пандемията от КОВИД- 19 върху образователните
системи в участващите държави, Отворени образователни ресурси и разработване на
Обществена/общностна платформа за виртуално обучение.
Изпълнението на DIGITEACH ще продължи до 1.11.2023 г.

www.ittibg.org

#digital #Erasmus + #educationtechnology #gamification

Share This Story, Choose Your Platform!