Published On: март 2nd, 2023Categories: Новини

Уважаеми колеги,

На 10 март /петък/ 2023 г., от 10:30 часа в залата на Търговско – Промишлената Камара – Пловдив, ул.“Самара“ № 7, ще се проведе фокус група с представители на бизнеса и кръгла маса на тема „Публични политики за благоприятна бизнес среда“ по проект ‚Повишаване на гражданското участие за формиране на публични политики за създаване на благоприятна бизнес среда“, финансиран от  Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

На събитието ще бъдат представени целите и дейностите по проекта и резултати от направено анкетно проучване.

Повече информация за проекта на: https://ittibg.org и на http://clp-bg.org

Лице за контакт: Ганчо Колаксъзов, +359897837414, gkolaksazov@gmail.com

Share This Story, Choose Your Platform!