Published On: февруари 13th, 2023Categories: Новини

Институтът за технологичен трансфер и иновации – Пловдив /ИТТИ/ се включи в дискусия с участието на българския еврокомисар с ресор иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж Мария Габриел. Тя бе на посещение в ОМГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив. В срещата участваха изпълнителният директор на Центъра за развитие на човешките ресурси Михаил Балабанов и част от екипа му.

Комисар Габриел представи актуални свои инициативи, както и новостите по програма „Еразъм +“ и Европейския корпус за солидарност, които бяха основен фокус в нейната визита.

По време на своето гостуване тя бе запозната с опита на гимназията в работата по проекти по Програма „Еразъм +“. Бяха споменати два проекта, по които ИТТИ е ключов партньор – DiGiTEACH, чиято цел е да внедри дигитални инструменти и методи за предоставяне на качествено и приобщаващо образование и да подкрепи учителите при провеждането на онлайн часове чрез използване на отворени, технологични и иновативни образователни ресурси, и ActNow, насочен към изграждане на капацитет на учителите и образователните експерти за по-добро интегриране на темите за изменението на климата и устойчивото развитие в тяхната практика.

Комисар Габриел подчерта своето задоволство от добрата работа на МГ-Пловдив по проекти и насърчи присъстващите да бъдат активни, да споделят идеите си и да популяризират възможностите, които дават европейските програми.

В края на своето посещение, заедно с председателя на Управителния съвет на ИТТИ Ганчо Колаксъзов, директора на МГ Веселина Карапеева и други гости, комисар Габриел засади дърво в двора на ОМГ „Акад. Кирил Попов“ като част от кампанията „Засаждане на 3 милиарда дървета до 2030 г“.

 

 

Share This Story, Choose Your Platform!