Published On: януари 27th, 2023Categories: Новини

Уважаеми колеги,

Като част от дейностите на проекта ActNow – Преодоляване на пропастта между науката за изменението на климата и обществените инициативи за действие, финансиран по програма Еразъм +. (Номер на проекта 2020-3-CY02-KA205-001979), в който Института за технологичен трансфер и иновации(ИТТИ) е партньор, бихме желали да се включите в наше проучване. То има за цел да събере обратна връзка относно основните критични моменти и перспективи, свързани с околната среда и изменението на климата.

Резултатите от него ще бъдат обединени в документа „Препоръки за политики и практики за водене на по-устойчив начин на живот на национално и европейско ниво“, който обобщава крайните резултати от проекта ActNow.

 

ЛИНК КЪМ ВЪПРОСНИКА за младежки работници, образователни и екологични експерти: https://forms.gle/ok3U2C6Tg8MAef9t9

 

ЛИНК КЪМ ВЪПРОСНИКА за представители на институции, отговорни лица, публични служители: https://forms.gle/wtxU6eM8bL2oqdcR6

 

 

Сайт на проекта: www.actnow-europa.eu

Водещ партньор-контакти: nikolas.athinis@cardet.org

Местен партньор-контакти: projectsitti@gmail.com

 

 

 

Share This Story, Choose Your Platform!