Published On: декември 13th, 2022Categories: Новини

Напредъкът в работата по проекта „Учителите се дигитализират. Дигитални умения, технологии и педагогики за преподаване и учене в училищата“ – DiGiTEACH, беше обсъден по време на онлайн дискусия между партньорите. Той се финансира от програма „Еразъм+“, Ключова дейност KA220 „Партньорства за сътрудничество“. Водеща организация е МГ „Акад. Кирил Попов“, гр. Пловдив. От българска страна партньор по проекта е Институтът за технологичен трансфер и иновации – Пловдив, а чуждестранните са седем организации от Гърция, Малта, Унгария, Италия, Португалия, Испания и Кипър.

В рамките на срещата партньорите обсъдиха вида и съдържанието на обучителните модули, които ще бъдат създадени по проекта като част от Отворени образователни ресурси. Предвижда се разработването на 11 модула, сред които оценяване на учениците в дигиталното образование, умения за дигитално преподаване, кибертормоз, справяне с дезинформацията и др. Участниците в срещата обмениха мнения и идеи какъв тип да бъдат водеоматериалите, тяхната продължителност и език. На базата на всички препоръки ще бъдат изготвени и съответните инструкции за подготовка и изработване на учебните клипове.

Основната цел на проекта DiGiTEACH е да се внедрят дигитални инструменти и методи за предоставяне на качествено и приобщаващо образование и да се подпомогнат учителите при провеждането на онлайн часове чрез използване на технологични и иновативни образователни ресурси. Дейностите са организирани в три направления – сравнителен доклад за влиянието на пандемията от КОВИД- 19 върху образователните системи в участващите държави, Отворени образователни ресурси и разработване на Обществена/общностна платформа за виртуално обучение.

www.digi-teach.eu

www.ittibg.org

#digital #Erasmus + #educationtechnology #gamification

Share This Story, Choose Your Platform!