Published On: ноември 11th, 2022Categories: Новини

В гр. Никозия, Кипър, се проведе втората среща на екипа по проект DiGiTEACH (2021-1-BG01-KA220-SCH-000029974)-Teachers go digital. Digital skills, technologies and pedagogies for teaching and learning in schools, по който Институтът за технологичен трансфер и иновации е партньор. Водеща организация е Математическата гимназия „Акад. Кирил Попов“, гр. Пловдив, а останалите партньори са седем организации от Гърция, Малта, Унгария, Италия, Португалия, Испания и Кипър. Проектът се финансира от програма „Еразъм+“, Ключова дейност KA220 „Партньорства за сътрудничество“.

DIGITEACH има за цел да внедри дигитални инструменти и методи за предоставяне на качествено и приобщаващо образование и да подкрепи учителите при провеждането на онлайн часове чрез използване на отворени, технологични и иновативни образователни ресурси.

По време на срещата партньорите дискутираха работата по първия проектен резултат – Отворени образователни ресурси, по който има постигната над 80% готовност. Създадени са 11 обучителни модули: Оценяване на учениците в дигиталното образование; Умения за дигитално преподаване; Кибертормоз; Справяне с дезинформация, невярна информация и фалшиви новини;  Критична педагогика;  Помощни средства за обучение; Наставничество на ученици със специални потребности; Проектиране на геймифицирано обучение; Дигитална грамотност и цифрово гражданство; Онлайн реч на омразата; Дигитални инструменти за обучение и преподаване.

В рамките на посещението бяха обсъдени и дизайнът, основните функционалности и съдържанието на Обществена/общностна платформа за виртуално обучение, която ще бъде създадена по проекта.

www.ittibg.org

#digital #Erasmus + #educationtechnology #gamification

Share This Story, Choose Your Platform!