В гр. Никозия, Кипър се провежда 2-та среща на екипа по проект DiGiTEACH (2021-1-BG01-KA220-SCH-000029974)-Teachers go digital. Digital skills, technologies and pedagogies for teaching and learning in schools, по който Института за технологичен трансфер и иновации е партньор.

www.ittibg.org

#digital #Erasmus + #educationtechnology #gamification