Published On: октомври 28th, 2022Categories: Новини

Основните цели, дейности и очакваните резултати по проекта „Повишаване на гражданското участие за формиране на публични политики за създаване на благоприятна бизнес среда“ бяха представени на встъпителна пресконференция. Той се финансира от ОП „Добро управление“ 2014-2020 г. Общата стойност на инвестицията е 47 970, 90 лв. Бенефициент е Сдружение „Център за правна защита“, а партньор по проекта – Институтът за технологичен трансфер и иновации-Пловдив.

По проекта ще бъдат идентифицирани факторите, възпрепятстващи изграждането на благоприятни условия за развиване на бизнес, ще се проучат добри практики и иновативни решения с доказана ефективност в тази посока, обясни Ганчо Колаксъзов – председател на УС на Института за технологичен трансфер и иновации и ръководител на проекта. На базата на резултатите от анализите ще бъдат определени обществените потребности от политики, касаещи проблема.

Сред дейностите е и изготвяне на набор от активности за включване на бизнеса и гражданите във формиране на решения за осигуряване на благоприятна бизнес среда. За да се повиши обществената осведоменост относно възможностите и механизмите за гражданско участие в процесите за подобряване на условията за бизнес, ще бъде организирана широка информационна кампания.

www.ittibg.org

 

 

 

 

 

Share This Story, Choose Your Platform!