Цел на проекта:
Проектът DIGITEACH има за цел да внедри дигитални инструменти и методи за предоставяне на качествено и приобщаващо образование и да подкрепи учителите/ преподаватели при провеждането на онлайн класове чрез насърчаване на използването на отворени, технологични и иновативни образователни ресурси
Лого:

Продължителност:
01-11-2021 to 01-11-2023

Уебсайт:

Номер на проекта:
2021-1-BG01-KA220-SCH-000029974

Финансираща програма:
Erasmus+ 

Материали по проекта

Новини