Цел на проекта:
Целта на проекта е да подобри уменията на професионалистите чрез интердисциплинарна програма за обучение, съчетаваща професионални и трансверсални умения за предприемачество, както технологични, така и неиновационни, финансово и проектно управление, безопасност на труда и оценка на околната среда, социалнаjd отговорност и проследимост.

Продължителност:
01/11/2021 – 01/11/2024

Website:

Номер на проекта:
2021-1-IT01-KA220-VET-000028180

Финансираща програма:
Erasmus+

Материали по проекта