Published On: юли 17th, 2022Categories: Новини

На 08.07.2022 в Атина, Гърция се проведе втората среща по проект “Stay rural and successful in the digital era-DiGiRur“, в която взеха участие представители на всички партньори. Тя се домакинстваше от CREATIVE THINKING DEVELOPMENT.  На нея се обсъдиха развитието на проекта, текущите задачи и дейности, очакваните резултати и времевия график, както и информация относно управленските и финансови въпроси. Всеки партньор направи кратко представяне на проведените местни събития със заинтересованите страни като бяха очертани основните предизвикателства, направените изводи и заключения и бяха очертани последващите действия.

 

***

Този проект се изпълнява с финансовата подкрепа на програма “Еразъм+” на Европейска комисия. Тази публикация отразява единствено възгледите на партньорите, но не и на Европейската комисията, която не носи отговорност за съдържащата се информацията и нейното използване.

 

 

 

Share This Story, Choose Your Platform!