Published On: юни 19th, 2022Categories: Новини

Вторият информационен бюлетин по проекта , DiGiTEACH (2021-1-BG01-KA220-SCH-000029974)-Teachers go digital. Digital skills, technologies and pedagogies for teaching and learning in schools, по който Институтът за технологичен трансфер и иновации е партньор, финансиран от програма „Еразъм+“, Ключова дейност KA220 „Партньорства за сътрудничество“, е достъпен за всички заинтересовани лица. Той е многоезичен и в него има информация за проучването, което  партньорите провеждат.

 

DIGITEACH bulletin 2

 

Share This Story, Choose Your Platform!