Published On: юни 14th, 2022Categories: Новини

Като част от изпълнението на дейностите по проект 2021-1-BG01-KA220-YOU-000029589 “Stat rural and successful in the digital era-DiGiRur“, финансиран по програма Еразъм+, екипът на Институт за технологичен трансфер и иновации(ИТТИ) проведе фокус група и дискусия на тема „Възможности за развитие на предприемачеството сред младите хора в селските райони“. Целта и беше очертаването на основните проблеми и предизвикателства за развитие на бизнес, пред които са изправени младите хора, живеещи в малки населени места, да се обсъдят възможностите за развитие, както и инструментите за насърчаване на предприемаческата инициатива. На нея участваха представители на местната власт, на местните образователни и културни институции, на НПО, представители на бизнеса, браншови организации и млади предприемачи. По време на срещата бяха представени и инструментите за насърчаване на предприемаческата инициатива, които ще бъдат разработени по проекта – платформа за обучение и самообучение, учебни материали, наръчник и видеа за насърчаване на младежкото предприемачество. Всички тези документи ще бъдат предоставени за ползване безвъзмездно след тяхното финализиране. Дискусията се проведе на 09. 06. 2022 г. от 10. 00 ч в община Садово, в читалище „ Христо Смирненски“. Мероприятието бе предавано и онлайн.

***

Този проект се изпълнява с финансовата подкрепа на програма “Еразъм+” на Европейска комисия. Тази публикация отразява единствено възгледите на партньорите, но не и на Европейската комисията, която не носи отговорност за съдържащата се информацията и нейното използване.

 

 

Share This Story, Choose Your Platform!